Terjemahan

PENGIKUT

Selasa, 21 Mei 2013

KARYA AGUNG MELAYU


TAKRIF

Karya Agung Melayu ialah karya yang tertulis dalam bahasa Melayu atau yang diungkapkan atau dilisankan dalam bahasa Melayu, tidak kira di manakah daerah asalnya di Dunia Melayu ini; dan yang mampu mencetuskan, dalam bentuk dan gaya yang luar biasa, unsur-unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun-temurun. Pendek kata, Karya Agung Melayu merupakan warisan budaya sastera bangsa Melayu.

ISTILAH

Di Barat, Great Works atau Karya Agung selalu dianggap sebagai karya yang bersifat “klasik”. Istilah ini merujuk kepada karya yang tertulis pada “zaman purba” yang telah meninggalkan kesan yang cukup berpengaruh kepada zaman-zaman berikutnya. Konsep ini menganggap bahawa karya lisan tidak termasuk dalam kategori karya klasik; karya lisan dianggap sebagai folk literature, iaitu sastera zaman pratulisan, sastera rakyat yang sering kali dianggap bersifat “primitive” walaupun nilainya, dari segi ukuran seni (bukan dari segi ukuran ruang dan waktu sejarah-evolusi), boleh jadi “agung”. Istilah “klasik” membayangkan konsep sejarah atau evolusi, melihat karya itu sebagai hasil sejarah dan tidak sebagai hasil ciptaan seni atau sastera yang mempunyai realiti atau logiknya.

      Di Malaysia, istilah “kesusasteraan lama” pernah digunakan pada tahun 1950-an atau 1960-an (misalnya oleh A.Samad Ahmad) sebagai istilah yang sama maksudnya dengan istilah klasik. Kemudian istilah “klasik” digunakan kerana terpengaruh dnegan konsep Barat. Istilah yang terbaru ialah “Kesusasteraan tradisional”. Takrif kesusasteraan Melayu tradisional dikemukakan, antara yang lain-lain oleh Harun Mat Piah (1993). Menurutnya, kesusasteraan tradisional bersifat kolektif, milik bersama masyarakat, juga bersifat fungsional, terutama dalam genre puisi. Tradisi ini dilajutkan dari zaman lampau hingga ke hari ini. Sebab itulah karya-karya sastera tradisional masih terus berkembang, dicipta dan dimanfaatkan oleh ahli-ahli masyarakatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Harun Mat Piah, 1993:7).

Harun Mat Piah (1993). Konsep dan Pendekatan dalam Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed.), Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

CIRI-CIRI KARYA AGUNG MELAYU

Faktor-faktor yang Merangsang Penghasilan Karya Agung dalam Bahasa Melayu

Tiga faktor utama yang merangsang penghasilan Karya Agung dalam bahasa Melayu dalam sejarah yang lalu ialah (a) kekuatan bahasa Melayu itu, (b) pengaruh Islam, dan (c) peranan istana dan sekolah pondok/pesantren. Sebagaimana disebut di atas, bahasa Melayu bukan sahaja sudah berkembang sebagai lingua franca perdagangan terutama di pesisir Selat Melaka di kawasan Dunia Melayu sejak awal abad Masihi tetapi lebih penting lagi ia berkembang juga sebagai perakam dan pengungkap budaya tinggi. Pada zaman pengaruh tamadun Hindu (dari India), bahasa Sanskrit tidak dapat menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan atau sebagai bahasa budaya atau ilmu baru yang dibawa oleh tamadun Hindu itu.

          Menurut beberapa sumber, termasuk sumber Cina, paderi dan pelajar agama Buddha yang berkelana antara India dan China sering singgah di pusat pengajian agama/falsafah Buddha di Palembang untuk mempelajari ajaran agama di situ sebelum meneruskan perjalanan mereka ke India atau ke China. Pengembaraan dan paderi Cina, I-Tsing (pada akhir abad ke-7) menyebut bahawa bahasa yang digunakan di situ ialah bahasa Kwanlun, iaitu bahasa Melayu. Tetapi peranan bahasa Melayu sebagai alat persuratan pada zaman pengaruh Hindu itu tidak meluas kerana kegunaannya terbatas dalam kalangan paderi dan “pegawai” istana kerajaan Srivijaya sahaja.

            Keadaan ini berubah apabila Islam muncul di Kawasan Dunia Melayu. Pada abad ke-12 dan ke-13, beberapa buah kerajaan Melayu-Islam telah ditubuhkan di Perlak (Pasai), mengakibatkan berakhirnya pengaruh kerajaan Melayu Srivijaya. Istana kerajaan Melayu-Islam memainkan peranan penting untuk mendukung kegiatan penulisan sebagai wadah pembentuk warisan bangsa.

Hassan Ahmad (2000). Pengenalan Konsep dan Gagasan Karya Agung Yayasan Karyawan. Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan.

Genre Kesusasteraan Melayu Tradisional

Kesusasteraan tradisional Melayu diciptakan melalui dua tradisi, iaitu tradisi lisan dan tradisi tulisan. Tradisi lisan menghasilkan dua bentuk sastera, iaitu sastera berbentuk cerita dan sastera yang tidak berbentuk cerita yang diungkapkan dalam bentuk puisi dan peribahasa. Sastera tulisan menghasilkan lebih banyak jenis, seperti disenaraikan di bawah:

SASTERA LISAN
     (a)    Berbentuk cerita atau hikayat
                               I.            Cerita romantic atau lipur lara
                            II.            Cerita binatang
                         III.            Cerita jenaka
                         IV.            Cerita asal usul
                            V.            Mitos dan lagenda
      (b)   Tidak berbentuk cerita
                               I.            Peribahasa
                            II.            Pantun
                         III.            Gurindam, seloka dan teka-teki
                         IV.            Mantera, jampi serapah

SASTERA TULISAN
     (a)    Berbentuk cerita
                               I.            Sastera hikayat
                            II.            Sastera epic
                         III.            Sastera panji dan perwayangan
                         IV.            Sastera sejarah yang bercorak mitos dan legenda, sejarah yang sebenar, dan salasilah
                            V.            Kisah para Nabi dan tokoh Islam
                         VI.            Syair
      (b)   Tidak berbentuk cerita
                               I.            Sastera kitab (tentang ilmu agama, syariah dll)
                            II.            Sastera undang-undang
                         III.            Sastera metafizik/tasawuf
                         IV.            Sastera sains tradisional

        Antara sastera lisan dan sastera tulisan terdapat beberapa banyak persamaan gaya bahasa, teknik penceritaan, isi dan tema cerita kerana asalnya (warisannya) sama. Perkara kedua yang perlu diperhatikan ialah, dalam kesusasteraan Melayu tradisional, “hikayat” tidak sahaja bermakna “cerita” tetapi juga bererti kisah, salasilah atau sejarah, mitos, dan legenda.

Hassan Ahmad (2000). Pengenalan Konsep dan Gagasan Karya Agung Yayasan Karyawan. Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan.


Tiada ulasan :